+420 607 853 386
general terms and conditions
Rezervace se od 18.3.2019 provádí prostřednictvím online rezervačního systému.
Způsoby rezervace
Klient má možnost provést rezervaci na konkrétní lekci až 15 dní dopředu. Rezervace se provádí buď po předchozí online registraci na stránkách rezervačního systému rezervace .http://88.208.115.19:28080/. v sekci "registrace, případně osobně na recepci ve Fitness Boby. Klient sdělí provozovateli(online při vlastní registraci, příp.osobně své osobní údaje včetně jména a příjmení, telefonního čísla a emailové adresy. Na základě těchto údajů jsou poté klientovi zpřistupněny přihlašovací údaje do rezervačního systému. Z každého účtu lze na jednu lekci udělat pouze dvě rezervace.
Cena za jednotlivé lekce Na adrese. http://88.208.115.19:28080/ rezervace.. jsou viditelné při rozkliknutí týdenního rozvrhu u každého druhu lekce jednotlivé ceny, za které je možné si lekce rezervovat. Cena za jednotlivé lekce je vždy závisla od ceníku k aktuálnímu datu. Klient si provádí rezervace na základě depositu. Pokud se na lekci, kterou si klient zarezervuje, použije multisport karta, při odbavení na recepci Fitness Boby se vždy stav depositu vrátí do puvodního stavu. Pokud klient provádí rezervaci na základě předem vloženého depositu, při odbavení na recepci fitness Boby se vždy odečte z účtu klienta částka ve výši té které lekce. Pokud si klient provádí rezervaci na základě zakoupeného členství. při odbavení na recepci fitness Boby se klientovi vždy odečte jeden vstup(den) z jeho účtu.
Platnost zakoupeného zboží Deposit má neomezenou platnost. Výši kreditu lze čerpat na všechny lekce, které v rozvrhu nabízíme. Nabitý deposit je nevratný. Deposit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu. Storno poplatky Rezervace lze bez storno poplatku libovolně rušit 13 hodin před začátkem konání lekce. Ve lhůtě kratší než 12 hodin je vám odečteno 50% z ceny. Na konci každého dne klientovi, který nezruší svou rezervaci nejpozději 5 hodin před začátkem konkrétní lekce, a na lekci se nedostaví, naskočí automaticky storno poplatek ve výši 100% částky za lekci(u depositu se jedná o částku 150,-kč). Pokud se klient nedostaví na předem zarezervovanou lekci a používá na své lekce množstevní permanentku, odečte se na konci dne jeden vstup z permanentky. U kreditu na účtu klienta se nejedná o zálohu, nýbrž o koupi, kterou lze v průběhu i po skončení členství využít na jakoukoliv službu provozovatele.
Souhlas se zpracováním osobních údajů Provedením rezervace v online systému fitness Boby klient uděluje souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy za účelem vyřízení rezervace té které lekce. Souhlas je udělen společnosti EPODEX s.r.o. Kmochova 135/40 614 00 Bnro Česká republika Provozovatelem je Fitness Boby Sportovní 559/2a 602 00 BFagency s.r.o.,spočnest zapsána v OR u KS v Brně oddíl C vložka 78642 Odpovědná osoba Jan Reichl Provozovatel prohlašuje, že obchodní podmínky jsou zcela v souladu se zákonem č.634%1998 sb.,ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon o ochraně spotřebitele) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011 83 EU